Văn bản pháp luật

Nội Dung[Xem]
vn coat of arms of Vietnam 120

VĂN BẢN SỐ 15/2014/TT-BCA

Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

 Thông tin văn bản số : 15/2014/TT-BCA
 Hiệu lực văn bản  Còn hiệu lực
 Số ký hiệu  15/2014/TT-BCA
 Tên văn bản
 Thông tư quy định về đăng ký xe
 Ngày ban hành  04/04/2014
 Ngày hiệu lực  01/06/2014
 Loại văn bản  Thông tư
 Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Văn bản Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang Bộ trưởng 
 Tệp đính kèm attach TT15-2014-BCA.doc

Nguồn : Bộ Công An Việt Nam


VĂN BẢN SỐ 39/2013/TT-BGTVT

Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

 Thông tin văn bản số: 39/2013/TT-BGTVT
 Hiệu lực văn bản  Còn hiệu lực
 Số ký hiệu  39/2013/TT-BGTVT
 Tên văn bản
 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.
 Ngày ban hành  01/11/2013
 Ngày hiệu lực  01/01/2014
 Loại văn bản  Thông tư
 Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ  Bộ Giao thông Vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
 Tệp đính kèm attach TT39-2013-BGTVT.pdf

Nguồn : Bộ Công Thương Việt Nam


VĂN BẢN SỐ 41/2013/TT-BGTVT

Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT về quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

 Thông tin văn bản số: 41/2013/TT-BGTVT
 Hiệu lực văn bản  Còn hiệu lực
 Số ký hiệu  41/2013/TT-BGTVT
 Tên văn bản
 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.
 Ngày ban hành  05/11/2013
 Ngày hiệu lực  01/01/2014
 Loại văn bản  Thông tư
 Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ  Bộ Giao thông Vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
 Tệp đính kèm attachTT41-2013-BGTVT.pdf

 Nguồn : Bộ Công Thương Việt Nam


VĂN BẢN SỐ 24/2013/CT-TTg

Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2013 tăng cường biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 Thông tin văn bản số: 24/2013/CT-TTG
 Hiệu lực văn bản  Đã hết
 Số ký hiệu  24/2013/CT-TTg
 Tên văn bản
 Chỉ thị tăng cường biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện
 Ngày ban hành  08/11/2013
 Ngày hiệu lực  08/11/2013
 Loại văn bản  Chỉ thị
 Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ  Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng
 Tệp đính kèm attach24_CT-TTg_212767.doc

Nguồn : http://thuvienphapluat.vn


VĂN BẢN SỐ 171/2013/NĐ-CP

Thông tư số 171/2013/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 Thông tin văn bản số: 171/2013/NĐ-CP
 Hiệu lực văn bản  Còn hiệu lực
 Số ký hiệu  171/2013/NĐ-CP
 Tên văn bản
 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
 Ngày ban hành  13/11/2013
 Ngày hiệu lực  08/11/2013
 Loại văn bản  Nghị định
 Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ  Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
 Tệp đính kèm attachND171-2013-CP.pdf

 Nguồn : Bộ Công Thương Việt Nam