Sưu tập các mẫu xe 2016 tại triển lãm LikeBike

Xe đạp điện

Các bạn đã có dịp được chia sẻ, đặc biệt là tại Eurobike, những mô hình xe đạp cổ điển hay xe đạp điện. Lần này, tại triển lãm LikeBike, chúng tôi đã chọn lọc được một số mô hình mới!

Piaggio ra mắt xe đạp điện trợ lực Wi-Bike

Xe đạp điện

Sau nguyên mẫu xe đạp điện được giới thiệu tại EICMA vào cuối năm 2014, đã đến lúc Piaggio tìm cách giành thị phần xe đạp điện với mô hình Wi-Bike của mình.

Eurobike 2015 : những mẫu xe theo xu thế mới

Xe đạp điện

Cùng chia sẻ những khám phá tại Hội chợ xe đạp châu Âu EUROBIKE với những xu hướng mới cả cho xe đạp thường và xe đạp điện. Sự năng động lại được thể hiện rõ tại Friedrichshafen ở Đức.