2015/09 - Hơn 100.000 đăng ký ôtô điện trên toàn thế giới

Thị trường

Trong nửa đầu năm 2015, đã có khoảng 110.000 xe điện được đăng ký trên toàn thế giới. Châu Âu là thị trường xe điện hàng đầu với 45.000 đăng ký, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc. Với hơn 10.000 xe được đăng ký trong năm 2015 tại Pháp, có thể nói rằng gần một phần mười xe điện được bán trên toàn thế giới trong năm 2015 được đăng ký tại Pháp!