eeeeFUN ®  xe tay ga điện xuất xứ Hà Lan với đặc điểm độc đáo và Thú Vị - kết nối với điện thoại thông minh, MP3 và tích hợp loa cho âm nhạc của bạn. Ngoài ra, eeeeFUN ® xe tay ga có thể được chỉnh sửa theo ý muốn của bạn, thậm chí bạn có thể tạo ra thiết kế riêng cho mình thông qua trang web.

Đăng trong XE MÁY ĐIỆN

eeeeFUN ®  xe tay ga điện xuất xứ Hà Lan với đặc điểm độc đáo và Thú Vị - kết nối với điện thoại thông minh, MP3 và tích hợp loa cho âm nhạc của bạn. Ngoài ra, eeeeFUN ® xe tay ga có thể được chỉnh sửa theo ý muốn của bạn, thậm chí bạn có thể tạo ra thiết kế riêng cho mình thông qua trang web.

Đăng trong XE MÁY ĐIỆN