Mô hình xe máy điện đường trường với thiết kế sáng tạo và công nghệ năng lượng tiên tiến. Dòng xe máy điện đầu tiên đạt một phạm vi hoạt động 200 km, được phát triển và sản xuất tại Áo.

Đăng trong XE MÁY ĐIỆN

Mô hình xe máy điện đường trường với thiết kế sáng tạo và công nghệ năng lượng tiên tiến. Dòng xe máy điện đầu tiên đạt một phạm vi hoạt động 200 km, được phát triển và sản xuất tại Áo.

Đăng trong XE MÁY ĐIỆN