Phiên bản eSchwalbe 45 có sẵn với một gói pin bổ sung tùy chọn (4.32 kWh) cho phép nâng phạm vi hoạt động lên đến 80km.

 

 

 

Đăng trong XE MÁY ĐIỆN

Phiên bản eSchwalbe 81 có sẵn với một gói pin bổ sung tùy chọn (4.32 kWh) với phạm vi hoạt động 80km.

 

 

 

Đăng trong XE MÁY ĐIỆN