Là chiếc xe đầu tiên kết hợp một động cơ diesel với một động cơ điện, Audi Q7 e-tron có hệ thống dẫn động toàn phần Quattro. Với công nghệ lithium-ion, dàn pin lớn được đặt dưới sàn xe - 17,3 kWh so với 8,3 kWh của A3 e-tron - cho phép mô hình SUV lai sạc điện này chạy tới 60 km ở chế độ điện, với tốc độ tốc độ của 130 km/h.