Hiệu quả và tiết kiệm, Golf GTE có thể thực sự đại diện cho tương lai của dòng xe nhỏ gọn thương hiệu Đức.