Subaru R1e thuộc dòng xe chạy điện siêu nhỏ hiện vẫn được tiếp tục phát triển và thử nghiệm. Xe được phát triển chung với Tokyo Electric Power, công ty điện lực khổng lồ của Nhật Bản. Hiện 10 mẫu xe đã được xây dựng và qua thử nghiệm bởi Tokyo Electric Power. Xe có một lộ trình 80 km và tốc độ tối đa 100 km/h.

Đăng trong XE ÔTÔ ĐIỆN