BYD e6 là dòng xe đường trường nguyên bản chạy điện. Xe là mô hình giữa dòng Sedan và SUV nhưng với không gian nội thất rộng hơn (2,5 m3). Với hơn 800 chiếc hoạt động trong eTaxis công cộng tại Trung Quốc, hạm đội BYD e6 có tổng số quãng đường hơn 45 triệu dặm (72 triệu km tính vào ngày 01 tháng 5 năm 2013). Quãng đường đi trung bình của mỗi chiếc xe BYD e6 cho một lần sạc đầy (theo báo cáo của eTaxi) là khoảng 186 dặm (300 km) và mỗi xe hoạt động hai ca trong gần 24 giờ với một lần sạc bổ sung vào giữa ngày.

Đăng trong XE ÔTÔ ĐIỆN