Tái phát minh phương tiện giao thông đô thị bắt buộc phải suy nghĩ vượt ra ngoài sự phát triển đơn thuần của xe ô tô linh hoạt và một môi trường sạch hơn. Với sự thiết kế mang tầm nhìn xa, xe BMW i3 dự báo trước tương lai cho dòng xe điện. Với động cơ đẩy sáng tạo EDrive được thiết kế trong khuôn khổ của BMW Efficient Dynamics, giúp loại bỏ khí thải và cung cấp một kinh nghiệm lái xe tuyệt vời và gần như không một tiếng ồn. Dịch vụ thông minh Connected Drive kết hợp sự đơn giản và hài hòa nhằm hướng dẫn bạn đến tận nơi mà bạn cần đến.

Đăng trong XE ÔTÔ ĐIỆN

Tái phát minh phương tiện giao thông đô thị bắt buộc phải suy nghĩ vượt ra ngoài sự phát triển đơn thuần của xe ô tô linh hoạt và một môi trường sạch hơn. Với sự thiết kế mang tầm nhìn xa, xe BMW i3 dự báo trước tương lai cho dòng xe điện. Với động cơ đẩy sáng tạo EDrive được thiết kế trong khuôn khổ của BMW EfficientDynamics, giúp loại bỏ khí thải và cung cấp một kinh nghiệm lái xe tuyệt vời và gần như không một tiếng ồn. Dịch vụ thông minh ConnectedDrive kết hợp sự đơn giản và hài hòa nhằm hướng dẫn bạn đến tận nơi mà bạn cần đến.

Đăng trong XE ÔTÔ ĐIỆN