XE KHÁCH - XE BUÝT ĐIỆN (19)

Thông thường, xe buýt điện được sử dụng để chuyên chở hành khách cho những quãng đường ngắn : trong thành phố, nhà ga, sân bay, bến cảng, địa điểm du lịch. Khắp nơi tại các quốc gia phát triển trên thế giới, hàng nghìn chiếc xe buýt hoạt động mỗi ngày và ngày càng cung cấp một chất lượng dịch vụ vượt trội.

Xe buýt điện trở thành một ngành công nghiệp đang phát triển và hàng ngàn chiếc xe được vận hành trên khắp thế giới.

- Quãng đường : 120 km - Vận tốc tối đa : n/a - Pin : Lithium Polymer kim loại - Số ghế : 23
Quãng đường : 120 km - Vận tốc tối đa : 50 km/h - Pin : Lithium Polymer Kim loại - Số ghế : 23
- Quãng đường : 250 km - Vận tốc tối đa : 100 km/h - Pin : Fe (sắt) - Số ghế : 31
- Quãng đường : 250 km - Vận tốc tối đa : 70 km/h - Pin : Lithium-ion - Số ghế : 32
- Quãng đường : 50-60 km - Vận tốc tối đa : 50 km/h - Pin : Chì - Số ghế : 6
- Quãng đường : 100 km - Vận tốc tối đa : 40 km/h - Pin : Chì 48V - Số ghế : 11
- Quãng đường : 100 km - Vận tốc tối đa : 45 km/h - Pin : Chì - Số ghế : 11 + 1 ghế phô-tơi
- Quãng đường : 100 km - Vận tốc tối đa : 45 km/h - Pin : Chì - Số ghế :14
- Quãng đường : 160 km - Vận tốc tối đa : 45 km/h - Pin : Chì 18x8V US 2200 - Số ghế : 14
- Quãng đường : 60 km - Vận tốc tối đa : 40 km/h - Pin : Chì - Số ghế : 8
- Quãng đường : 120 km - Vận tốc tối đa : 70 km/h - Pin : Lithium (85 kWh) - Số ghế : 22
- Quãng đường : 160 km - Vận tốc tối đa : 70 km/h - Pin : Lithium-ion (170kWh) - Số ghế : 49
- Quãng đường : 120 km - Vận tốc tối đa : 50 km/h - Pin : Lithium Polymer kim loại - Số ghế : 22
- Quãng đường : 85 - 185 km - Vận tốc tối đa : 45 km/h - Pin : Lithium hoặc Chì - Số ghế : 17
- Quãng đường : n/a - Vận tốc tối đa : 90 km/h - Pin : Lithium - Số ghế : 22
- Quãng đường : 170 km - Vận tốc tối đa : 90 km/h - Pin : Lithium-ion - Số ghế : 9
- Quãng đường : 210 km - Vận tốc tối đa : 80 km/h - Pin : Lithium phốt-phát - Số ghế : 12, 15, 17
- Quãng đường : 150-300 km tùy theo pin - Vận tốc tối đa : 25-40 km/h tùy theo phiên bản - Pin : Chì hoặc Lithium - Số ghế…
- Quãng đường : 175 km (chì) - 300 km (lithium) + 50 km với tấm quang điện - Vận tốc tối đa : 25-40 km/h tùy theo phiên bản…