Anh - thế hệ trẻ muốn sử dụng xe ô tô điện nhiều hơn

| Nghiên cứu - Phân tích

Một cuộc khảo sát về thanh thiếu niên và những người học lái xe của Anh đã tiết lộ rằng thế hệ trẻ sẽ coi xe ôtô như là một chiếc xe được lựa chọn vào năm 2026. Quan điểm của họ nhận được sự đồng tình của tiến sĩ Ian Pearson, ông cũng tiên đoán rằng xe điện sẽ là tiêu chuẩn mới trong 10 năm tới.