Vấn đề sạc cho xe điện

Cơ sở hạ tầng

Pin là bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe điện. Đắt nhất, cồng kềnh nhất, và có tuổi thọ nhất định, pin là một thành phần chiến lược của xe điện.

Trạm thay đổi pin

Cơ sở hạ tầng

Thay vì sạc pin cho xe điện như vẫn thường làm đối với việc bơm xăng cho xe động cơ nhiệt, tại sao lại không thay đổi các phương thức khác mà chúng ta đã biết tới ?

Sạc năng lượng mặt trời

Sạc bằng năng lượng mặt trời

Cơ sở hạ tầng

Thông thường, người tiêu dùng chọn xe điện bởi nhận thức sinh thái. Di chuyển bằng điện hoàn toàn phù hợp với phát triển bền vững, nhưng vẫn còn nhiều thách thức lớn đối với sản xuất năng lượng điện cũng như tôn trọng môi trường.

Trạm sạc xe điện

Cơ sở hạ tầng

Dù có tốc độ sạc bình thường hay nhanh, các trạm sạc là phương thức đơn giản để sạc xe điện. Có hai mô hình trạm sạc : tốc độ sạc bình thường và nhanh.

Sạc cảm ứng cho xe điện

Sạc bằng cảm ứng

Cơ sở hạ tầng

Nguyên lý sạc cảm ứng có vẻ mới lạ, nhưng ý tưởng này đã được nghiên cứu từ hơn một thập kỷ nay và rất đơn giản về mặt lý thuyết : tạo ra điện từ trường nhờ hai bô-bin sơ cấp và thứ cấp ...